VELKOMMEN TIL SGF VENNER
 
 
 
Nu hvor samfundet stille og roligt åbner op igen, så åbner SGF Venner også for vore aktiviteter. Det næste arrangement er vores traditionsrige generalforsamling, som er onsdag den 23. marts 2022 klokken 19:30 i klubhuset på Neptunvej. 

Her vil du kunne høre mere om foreningens aktiviteter, og hvordan det i 2021 lykkedes at dele mere end 250.000,- kroner ud til idrætsforeningerne under Søften GF.

I år skal vi desværre sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, og det betyder at vi kommer under grænsen på fire medlemmer, som vedtægterne siger, at vi minimum skal være. Derfor håber vi, at du eller en fra din familie eller omgangskreds har lyst til at hjælpe SGF Venner.

Vi holder fem møder om året af en times varighed, og så har vi brug for hjælp til vores arrangementer. Du vil skulle afsætte cirka to timer om måneden i snit til hjælp, så du vil ikke blive overbebyrdet med frivilligt arbejde i SGF Venner.

Vi har dog brug for hjælp, og vi håber, at du eller en af dine venner har lyst til at hjælpe os som bestyrelsesmedlem i den kommende periode.

Dagsorden:

SGF Venner – ordinær generalforsamling 23. marts 2022 kl. 19:30.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskabet
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
- Hans Jørgen Andersen
- Anette Kristensen (ønsker ikke genvalg)
- Niels Jørgen Mortensen (ønsker ikke genvalg)
7) Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg:
- Anders Skandbo Espersen
8) Valg af 2 revisorer
- Jens Ø. Nielsen
- Leif Sørensen
9) Valg af 1 revisorsuppleant
- Frank Mouritsen
10) Eventuelt
 ____________________________________________

Fremover kan du læse de fleste af de nyheder, som vi sender ud på Facebook, så vi opfordrer jeg til at gå ind på www.facebook.com/sgfvenner/ og give siden et , det vil gøre os rigtigt glade, og så ser du automatisk vores opdateringer på din egen Facebook profil.
  
Herunder kan du læse lidt mere om, hvem vi er, og hvorfor vi er til. Hvis du har lyst til at leje vores pølsevogn eller du mangler et telt til en fest eller anden begivenhed, så kig under "udlejning" i topmenuen.
 
SGF Venner er en støtteforening. Foreningens formål er, i samarbejde med hovedbestyrelsen, at støtte Søften Gymnastikforening.
Støtteforeningen afholder hvert år flere arrangementer, med det formål, at skaffe penge til uddeling blandt de unge idrætsudøvere i klubben. Pengene bruges blandt andet til at købe spillertøj, til deltagelse i stævner og meget mere.

Alle kan hjælpe foreningen ved at deltage i vores arrangementer. Vi hører også gerne fra dig, hvis du vil yde en indsats til vores arrangementer.