Generalforsamling i SGF Venner
Tidspunkt
18.02.2020 kl. 19.30 - 18.02.2020 kl. 21.00
Sted
Neptunvej 17. 8382 Hinnerup
Beskrivelse
Tirsdag den 18. februar klokken 19:30 afholder SGF Venner den årlige generalforsamling.
 
Dagsorden
 
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskabet
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af 2 revisorer
9) Valg af 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt
Borgerne i Søften har altid støttet op om de lokale idrætsforeninger, og siden 1977 har SGF Venner været støtteforening for ungdomsafdelingerne under Søften GF.

2019 var et begivenhedsrigt år for SGF Venner, med nye bestyrelsesmedlemmer, nyt format omkring sommerfesten, og med stor opbakning fra byens borgere.

Vi glæder os til at præsentere jer for årets resultat, og hvad vi har af planer for den nærmeste fremtid.
Hvis du ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen, men gerne vil give en hånd med hos SGF Venner eller stille op til bestyrelsen, så kontakt formanden, Anders Godtfred-Rasmussen på telefon 42 41 01 90 eller på e-mail: anders@evanders.dk.

Vel mødt den 18. februar i klubhuset klokken 19:30
Søften Gymnastikforening - Vennerne